به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند: با توجه به اتمام ظرفیت نهال‌ها، مهلت ثبت نام به پایان رسید.

استقبال بالای شهروندان اصفهانی مایه‌ی مسرت، بوده و هم‌چنین از تمام هم‌شهریانی که به واسطه‌ی تکمیل ظرفیت نتوانستند ثبت‌نام کنند پوزش می‌طلبیم.
امید که با مساعدت شما شهروندان محترم، آسمانی آبی و هوایی پاکیزه را به فرزندانمان هدیه کنیم.