شهردار اصفهان با صدور حکمی، مجید عرفان منش را به سمت مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان انتخاب نمود.

 تحصیلات: 
* کارشناسی مهندسی علوم خاک – دانشگاه صنعتی اصفهان
* کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک و محیط زیست  – دانشگاه صنعتی اصفهان 

 گزیده ای از سوابق اجرایی: 
* مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان
* معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری آبادان
* معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر  
* رئیس کمیته فنی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
* عضو اصلی هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
* عضو اصلی شورای عالی زیباسازی و پیرایش شهری شهرداری اصفهان
و...