چشم انداز سازمان پارکها و فضای سبز:
سازماني برخوردار از نظام برنامه‌ريزي هدفمند و کارا با اتکا به منابع انساني توانمند به منظور دستيابي شهر اصفهان به فضاي سبز جذاب، متنوع و پايدار با توزيع متوازن.

بيانيه مأموريت سازمان پارکها و فضای سبز:
سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان رسالت اصلي خويش را برنامه‌ريزي، تحقيق، طراحي، نظارت، آموزش، توانمندسازي منابع انساني و ارائه خدمات فني و مهندسي مرتبط در حوزه فضاي سبز مي‌داند. اين سازمان با اتكاء به منابع انساني متخصص و كارآزموده، و ارتقاء سطح علمي و فني آنها، تلاش خود را براي دستيابي به فضاي سبز پايدار، متوازن و متناسب با نيازهاي روز کلان شهر اصفهان به‌ عمل مي‌آورد. همچنين سازمان در راستاي افزايش توانمندي‌ها و قابليت‌هاي خود، از دانشگاهها و مراکز علمي- تحقيقاتي بهره مي‌برد.
بیانیه ارزش سازمان پارکها و فضای سبز
•  ما معتقديم كه سرمايه گذاري در جهت تحقيقات و آموزش، پشتوانه‌اي است براي تحقق اهداف سازمان.
•  ما بر آنيم كه اعجاز گياهان را در شهرمان جاري نمائيم.
•  ما به طور مستمر به ارزيابي عملكرد خود مي پردازيم و همواره بهبود عملكرد در سرلوحه کار ما قرار دارد.
•  ما برآنيم در راستاي شايسته سالاري از طريق حفظ و جذب نيروهاي متخصص، وفادار و با تجربه حركت نمائيم.
•  ما بر اين باوريم كه تحقق چشم انداز سازمان، در گرو افزايش رضايتمندي مردم است.
•  ما معتقديم كه منابع انساني کارآمد، ارزشمندترين سرمايه ماست و در همه حال، خود را مكلف به حمايت و ارتقاء توانمندي هاي آن مي دانيم.
•  ما معتقديم که فضاي سبز ارزشمندترين ميراث شهر است و همواره خود را ملزم به ارتقاء سطح کيفي و کمي آن مي دانيم.
•  ما مفتخريم که همواره در راستاي بهبود محيط زيست شهري و ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان تلاش مي‌کنيم.