با توجه به اهمیت درختان در فضای سبز شهری و بحران جدی آب به ویژه در کلانشهر اصفهان، حفظ درختان در پروژه های عمرانی اهمیت زیادی دارد به همین دلیل جابجایی درختان بزرگ در پروژه ها پس از بررسی و تحقیق توسط کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ، در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اینکه برخی از پروژه های عمرانی درفصل نامناسب جابجایی انجام می شوند، نیاز به جعبه کردن و نگهداری در خزانه جهت کاشت مجدد وجود دارد.

پروژه های شاخص جابجایی درختان در سال 98 :
نام پروژه تعداد درختان جابجاشده نام گونه جابجاشده محل بازکاشت
فاز یک مترو بهارستان 1596 کاج، زیتون، کاج مشهد، سرونوش، جونی پروس، پیراکانتا، زبان گنجشک، توت، زرشک، یوکا نقاط مختلف فضای سبز
فاز دو مترو بهارستان 100 کاج پادگان امیرالمؤمنین، منطقه 6 و 12
فاز سه سالن اجلاس 74 کاج، جونی پروس، زیتون سالن همایش ها
مترو شاهین شهر 200 کاج منطقه 12(باغ چای)