با توجه به محدودیت های موجود در کاهش منابع آب پایدار در حوضه شهر اصفهان و با هدف  استفاده از اراضی بلا استفاده به عنوان فضای سبز شهری ، کمک به اکوسیستم شهری در راستای اجرای قانون هوای پاک ، مدیریت رواناب و سیلاب ،کمک به احداث کمربند سبز کلانشهر اصفهان ، مدیریت گرد و غبار و ریزگردها ، کمک به پدافند غیر عامل و افزایش سرانه اکولوژی شهری ، سازمان پارکها و فضای سبز در سال 1398 اقدام به برنامه ریزی و ترویج توسعه فضای سبز به روش دیم کاری و کاشت گونه های مقاوم نمود و پس از انتخاب گونه ها با نظر کارگروه فنی سازمان، گونه های منتخب در مناطق حاشیه ای کشت گردید.
مناطق دارای پتانسیل و منتخب در این پروژه شامل جنگل شرق واقع در منطقه 4 ، پارک کوهستانی صفه واقع در منطقه 5 ، بزرگراه اقارب پرست و کوه قائمیه واقع در منطقه 13 و  باغ رضوان می باشد. همچنین طبق توافق با گروه توپخانه 15 خرداد سپاه بخشی از اراضی آن یگان به کشت دیم اختصاص یافت . جمع کل مساحت کاشت شده در سال جاری در حدود 64 هکتار می باشد که گونه غالب کاشت شده در آنها اسکوپاریا می باشد.
شایان ذکر است، پایین بودن هزینه های احداث و نگهداری فضای سبز عرصه های دیم کاری شده از جمله مزیت های اجرای این پروژه می باشد.