فواید: 
-    تعدیل بحران آب
-    پایین بودن هزینه های نگهداری و احداث
-    استفاده از اراضی بلااستفاده به عنوان فضای سبز شهری 
-    کمک به بهبود اکوسیستم شهری در راستای اجرای قانون هوای پاک
-    مدیریت روان آب و سیلاب
-    کمک به احداث کمربندسبز 
-    مدیریت گردوغبار و ریزگردها
-    پدافند غیرعامل و امکان استتار تاسیسات امنیتی
-    افزایش سرانه اکولوژی شهری