پارکهای جیبی یا مینی پارکها، به آن دسته از پارکها گفته می شود که به لحاظ مقیاس در مجاورت چندین بلوک از یک واحد همسایگی قرار دارد و به لحاظ ساختاری شاید بتوان گفت پاکت پارکها به نوعی همان پاتوق های شهریِ  دارای فضای سبز می باشند لذا طراحی آنها به مراتب بسیار پیچیده تر از سایر پارکهاست زیرا فضای کوچک باید برای بازدهی بسیار بالا طراحی شود.
پارک‌ها به صورت عمومی به عنوان مکان هابی برای "تفریح و بازی" شناخته می‌ شوند. اما این تنها نقشی نیست که پارک ها در محیط های کلانشهری ایفا می نمایند. پارک ها به صورت معناداری سازمان، ارزش ملکی، جریان ترافیکی، رویداد های عمومی و فرهنگ مدنی جوامع اطراف را تعرف می کنند. این فضاهای باز ساختار و ارزش شهرها و محله ها را  خلق می کنند.  
پاکت پارک‌ها  که به عنوان مینی پارک‌ها  و  وست پاکت پارک ها  نیز شناخته می شوند، بخشی از فضای باز شهری با مقیاس بسیار کوچک هستند. پاکت پارک اغلب می‌توانند در محوطه‌ای به اندازه  چند واحد خانه یا کوچکتر به صورت پراکنده در سراسر بافت شهری، جایی که بتوانند به جمعیت محلی خدمات برسانند، جای گیرند.
پارک های جیبی همچنین فضاهای باز شهری در مقیاس کوچک هسستند. این پارک های کوچک محیط امن و دعوت کننده ای را برای اعضای جوامع اطراف خلق می کنند. آن ها همچنین نیازها و کارکردهای مختلفی را تامین می‌نمایند نظیر فضای رویداد‌های کوچک، فضای بازی برای کودکان، فضایی برای استراحت یا دیدار دوستان.
 این پارک‌های کوچک به عنوان پارک‌های با مقیاس کوچکتر از پارک‌های مقیاس محله‌ای عمل می‌کنند. عملکرد های موجود در آن، شامل فضایی برای برگزاری رویدادهای کوچک ، محل بازی برای کودکان، مکانی برای استراحت یا ملاقات دوستان و  صرف میان ‌وعده نهار و ... باشد. آنها می‌توانند به عنوان پناگاهی برای فرار مشغولیات زندگی شهری و هدیه‌کننده فرصتی برای استراحت و کسب آرامش باشد. با این وجود، به دلیل محدودیت فضا و همچنین تنوع و تفاوت نیازهای استفاده‌کنندگان در سراسر روز ، درگیری‌های مابین گروه های مختلف ، بعضی اوقات ممکن است افزایش یابد. بنابراین در سازماندهی پاکت‌پارک‌ها ، طراحان باید سعی کنند تعادل خوبی بین فعالیت‌ها ایجاد کنند به طوری که گروه‌ها بتوانند در کنار هم از فضا استفاده مسالمت آمیزی بکنند.
فواید:
-    فضایی برای برگزاری رویدادهای کوچک به ویژه رویدادهای محله ای 
-    فضاهایی برای استراحت یا ملاقات دوستان
-    فضاهای صرف نهار بویژه در بخش های تجاری و اداری
-     فرار از شلوغی نواحی پیرامون شهر
-     ارائه فرصت هایی برای افزایش میزان نفوذپذیری سطوح در سراسر شهر
-     کاهش فشار از روی پارکهای بزرگتر
-     افزایش مشارکت مردمی
-     ترویج اصول فرهنگی در منطقه
-     بهبود منظر فضاهای بدمنظر در شهر
-     استفاده و به کارگیری فضاهای بلااستفاده و رها شده شهری