پروژه های شاخص طراحی فضای سبز شامل:
1- طراحی پوشش گیاهی  بازار بین المللی گل ارغوان:
طراحی پوشش گیاهی بازار گل بین المللی ارغوان،  واقع در شرق اصفهان  و با مساحت تقریبی  فضای سبز حدود 40000 متر مربع در دستور کار  این واحد قرار گرفت و با توجه به  نوع کاربری مجموعه و با هدف اینکه  فضای سبز محوطه  همواره از جنبه های زیبایی شناختی و نمایشگاهی مد نظر کاربران و متولیان خواهد بود؛ برنامه ریزی و طراحی گردید. هم چنین با توجه به  محدودیت های اقلیمی،منابع آبی و خاکی پیش رو سعی برآن شده است  که گونه های مقاوم، متحمل، پایدار و در عین حال زیبا،  به نحوی انتخاب و طراحی گردند که باعث افزایش زیبایی و کیفیت محوطه بازار بین المللی گل ارغوان گردد.
2- طراحی پوشش گیاهی نمایشگاه بین المللی  اصفهان:
طراحی پوشش گیاهی و مبلمان نمایشگاه بین المللی اصفهان  واقع در کمربند شرقی اصفهان با مساحت فضای  سبزبالغ بر 42000 مترمربع (فاز اول)  در دستور کار  واحد طراحی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری  اصفهان قرار گرفت و با  توجه به  نوع کاربری مجموعه که یک نمایشگاه همواره پویا و در معرض دید استفاده کنندگان از نمایشگاه خواهد بود ؛ گونه های گیاهی به نحوی انتخاب و طراحی شده اند که  ضمن داشتن معیارها و تناسبات محیطی، گونه هایی لوکس و زیبا بوده و  با شرایط کاشت و نگهداری ویژه سیاستگذاری و طراحی گردند که فضای سبز و محوطه نیز خود به عنوان یک نمایشگاه همواره پایا در اختیار در کاربران قرار گیرد.
3- بازآفرینی پوشش گیاهی چهارباغ عباسی:
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان به سبب اهمیت تاریخی،  همواره مورد توجه مردم ومسئولین شهر می باشد. پس از احیای محور میانی خیابان چهارباغ عباسی،  بازآفرینی پوشش گیاهی و انتخاب گونه های مناسب آن نیز همواره مد نظر بوده است. مساحت تقریبی فضای سبز در محدوده حدفاصل میدان انقلاب تا دروازه دولت حدود 24000 متر مربع می باشد و با توجه به تقارن باز آفرینی فضای سبز با نوروز 99، سعی گردید با دو دیدگاه متفاوت طراحی انجام شود که عبارتند از طراحی ویژه و استفاده از گل فصل برای ایام نوروز و سپس استفاده از گلهای دائمی و مقاوم در مرحله بعدی کاشت.
4- طراحی پوشش گیاهی مجموعه تقاطع غیر هم سطح آفتاب واقع در بزرگراه شهید اردستانی:
پروژه تقاطع غیرهمسطح  آفتاب واقع در بزرگراه شهید اردستانی در محدوده مناطق  10 و ۱۴ شهرداری اصفهان، یکی از پروژه های شاخص شهرداری اصفهان می باشد. طراحی لنداسکیپ  این مجموعه با توجه به قرارگیری در یکی از مبادی ورودی شهر اصفهان و در مسیر فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان ، به صورت ویژه و بر اساس جدیدترین و به روز ترین پروژه های طراحی پوشش گیاهی تقاطع های غیرهم سطح  در دنیا و با رعایت  اصول و ضوابط ترافیکی در مساحتی بالغ بر 150.215 مترمربع سطح سبز، انجام گردیده است.
5- طراحی پوشش گیاهی مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی(نصف جهان):
پروژه  مجموعه پل ها و تقاطع غیر شهید سلیمانی(نصف جهان) واقع در بلوار امام رضا (ع) و در محدوده شهرداری منطقه 15 اصفهان قرار دارد و مساحت فضای سبز این پروژه بالغ بر53000 متر مربع می باشد. با توجه به مشکلات کمبود آب در این محدوده، طراحی پوشش گیاهی با استفاده از گونه های مقاوم و در عین حال دارای زیبایی بصری  و با رعایت کلیه ضوابط ترافیکی  انجام شده است.
6- طراحی پوشش گیاهی بلوار و میادین امید و فرزانگان:
احداث ادامه بلوار فرزانگان در قالب خیابانی که به بزرگراه شهید اردستانی متصل می شود، راهکار مدیریت شهری برای رفع مشکل منطقه 14 است. هدف آن دسترسی از بلوار فرزانگان به بزرگراه شهید اردستانی و حذف ترافیک سنگین از خیابان های بعثت، سه راه نقشینه و عاشق اصفهانی می باشد. اجرای این طرح باعث حذف تردد کامیون های سنگین در منطقه 14 می شود و مساحت فضای سبز آن در حدود 75000 متر مربع می باشد.
با توجه به وجود محدودیت عبور سیم های فشار قوی از رفیوژ فضای سبز، در طراحی پوشش گیاهی  از گونه هایی استفاده شده که علاوه بر سازگاری با شرایط آب و خاک منطقه، ایجاد زیبایی بصری و پایدار بودن، باعث حفظ حریم خطوط فشار قوی نیز گردد.
7- طراحی پوشش گیاهی میدان شهدای هسته ای:
میدان شهدای هسته ای در انتهای خیابان سلمان فارسی و در محدوده شهرداری منطقه 4  با مساحتی بالغ بر 10000 متر مربع قرار دارد. با توجه به  مساحت میدان و مشکلات تأمین آب از یک طرف و قرار گرفتن در موقعیتی خاص به عنوان ورودی منطقه 4،  طراحی پوشش گیاهی این میدان انجام پذیرفت.