گلخانه به مساحت 700 مترمربع جهت ایجاد کلکسیون گیاهان مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری در قسمت شرقی باغ گلها احداث گردیده است. این گلخانه با تنوع بیش از 300 گونه گیاهی شامل باغ صخره ای، برکه گیاهان آبزی گرمسیری، پل معلق، کلکسیونی از درختان ودرختچه های گلدار و میوه مانند درخت کاکائو، قهوه، نارگیل و ... می باشد که برای نوروز امسال به بهره برداری می رسد.