معرفی سیستم هوشمند و مکانمند قراردادهای حوزه فضای سبز:
این سامانه برای مدیران و ناظران سازمان پارک‏ها و فضای سبز امکان تدوین برنامه‏های نظارت بر عملکرد پیمانکاران سازمان را به صورت هوشمند و هدفمند را فراهم می ‏سازد.
این سامانه بر پایه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) شکل گرفته است و با ارائه نقشه پایه به روز شهر و  عوارض قابل بازدید آن بر روی نقشه نمایش داده می ‏شود و ثبت بازدید با توجه به موقعیت جغرافیایی ناظر انجام می ‏شود.
اطلاعات بازدید و جریمه هر ناحیه شهری برای مدیران قابل مشاهده است و امکان نظارت و مدیریت بهتر را فراهم می‏ کند.
ویژگی ها: 
•    قابلیت تدوین برنامه بازدید ناظران به صورت هوشمند و عادلانه و بدون اعمال هرگونه سلیقه و دخالت کاربران
•    ثبت خودکار بازدید
•    جریمه هوشمند آیتم‏های عملکردی پیمانکاران در حالت‏های حضور در محل و خارج از محل
•    کنترل و اعلام مغایرت در عوارض شهری با مشاهدات عینی ناظر
•    گزارش‏ گیری‏های متنوع و کارا بر اساس عملکرد ناظران، پیمانکاران، عوارض شهری