عنوان نام و نام خانوادگی شماره تماس مستقیم نمابر
دفتر مديرعامل سازمان امید اولیایی نژاد 031-32670008 031-32671780
معاون فنی و اجرایی سید کمال حسینی 031-32647256 -
رئیس اداره منابع انسانی میثم ترابیان - 031-32653160
مدیرمالی محمد فقیه ایمانی 031-32653161 -
مجموعه تفريحي آموزشي باغ گلها بهناز امینی 031-32672059 -
حراست محمد هادی نجفی 031-32646812 031-32679629
روابط عمومي اعظم شریفی 031-32651800 -
کتابخانه هلیا جمشیدی 031-36270860 -
کلینیک گیاه پزشکی آزاده آزرم 031-36260033 -
مرکز تولید جروکان آقای بلندنظر 031-33521936 -

 

شماره اتاق طبقه شماره تلفن داخلی پست سازمانی نام و نام خانوادگی
1 دوم - مدیرعامل سازمان آقای مهندس عرفانمنش
3 دوم 102-103 رییس دفتر مدیرعامل آقای اولیایی
15 دوم 166 معاون فنی و اجرایی آقای حسینی
4 دوم 171 مسئول حراست آقای نجفی
14 دوم 178 مسئول بازرسی آقای فدایی
25 اول 143 رییس اداره فنی و اجرایی آقای رضایی
21 اول 170 رییس اداره نظارت و هماهنگی امور مناطق آقای گودرزی
22 اول 156 ناظر عالی فضای سبز آقای بیناس
اول 182 ناظر عالی فضای سبز آقای کرمی زاده
اول 157 ناظر عالی فضای سبز آقای حجازی
اول 135 ناظر عالی فضای سبز آقای خلجی
19
 
اول 189 کارشناس اداره نظارت خانم کردگاری
اول 149 مسئول امور پیمانکاران آقای فرهودی
اول 165 ناظر عالی فضای سبز خانم گلستانه
18
 
اول 152 مسؤول واحد آب آقای صفدری
اول 183 کارشناس مسئول طراحی، ارزیابی سیستم ها و بهبود روش های آبیاری آقای زمانی
اول 153 کارشناس مسئول منابع آب، شبکه و خطوط انتقال آقای ارزانی
اول 154 کارشناس مسئول اجرا و نظارت آقای غفاری
اول 155 کارشناس مسئول میرآب آقای ایزدی
17
 
اول 148 مسؤول واحد باغبانی خانم حجتی
اول 190 کارشناس فنی ایستگاههای تحقیقاتی آقای برخوردار
اول 139 مسئول واحد حفظ و گسترش و اولویت بندی فضای سبز/ مسئول واحد مکانیزاسیون خانم زندی
13 اول 163 رییس اداره تحقیقات، آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی آقای مظاهری
اول 145 مسئول واحد آموزش خانم قاسمی
14 اول 138 مسئول واحد طراحی خانم صالحی
اول 168 کارشناس واحد طراحی خانم رفیعی
اول 136 کارشناس واحد طراحی خانم واقف
20 اول 167 سرپرست واحد توسعه و انهار خانم علیخانی
20 اول 130 مسئول واحد گیاهپزشکی خانم مظاهری
20 اول 160 کارشناس خاکشناسی خانم خسروی
16 اول 169 کارشناس ارزیابی عملکرد آقای شریعتی
اول 179 کارشناس GIS خانم رضایی
اول 151 مدیر پروژه فضای سبز شهرک پرتو آقای محب
دوم 125 کارشناس امور اداری خانم شاهزیدی
دوم 123 متصدی امور دبیرخانه خانم جاودان
دوم 124 متصدی امور دفتری و بایگانی خانم فانی ثانی
دوم 121 کارمند امور اداری آقای عبدالهی
7 دوم 117 مدیر امور مالی آقای فقیه ایمانی
دوم 120 کارشناس امور مالی آقای فاتح
9 دوم 118 مسئول امور قراردادها آقای زاده زارع
دوم 162 کارشناس حسابداری آقای رمضانی
دوم 119 کارشناس حسابداری  آقای کرمی
دوم -- کارمند امور مالی آقای شیرزادی
دوم 172 کارپرداز آقای حق شناس
دوم 181 مسئول درآمد آقای پورسعید
12 دوم 185 مسئول روابط عمومی خانم شریفی
6 دوم 109 مسئول واحد انفورماتیک آقای نیکخواه
-- همکف 107-105 تلفنخانه اطلاعات- نقلیه آقای هاشم پور
5 - -   سالن جلسات