ليست شماره تماس رؤسای ادارات سازمان پارک ها
 

عنوان نام و نام خانوادگی شماره تماس مستقیم شماره تلفن داخلی نمابر
دفتر مديرعامل سازمان خانم آقابیگی 32670008-031 102-103 32671780-031
مسوول بازرسی مهدی فدایی - 178 -
مسوول حراست محمد هادی نجفی 32646812-031 171 32679629-031
مسوول روابط عمومي جواد الهی فر 32651800-031 185 -
رییس اداره فنی و اجرایی امیر رضایی - 143 -
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع امیر زاهدی - 164 -
رییس اداره مالی و اقتصادی ابوالفضل رمضانی 32653161-031 117-162 -
رییس اداره حفظ و توسعه فضای سبز احمد علی کرمی زاده - 186 -
رییس اداره نظارت و هماهنگی امور مناطق محمد گودرزی - 170-205 -
رییس اداره تحقیقات، آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی نیما نیکخواه - 163 -
رئیس اداره منابع انسانی میثم ترابیان - 122 32653160-031
 

 
 

شماره اتاق طبقه شماره تلفن داخلی پست سازمانی نام و نام خانوادگی
1 دوم - مدیرعامل سازمان آقای مهندس عرفان منش
3 دوم 102-103 رییس دفتر مدیرعامل خانم آقابیگی
24 اول 178 مسوول بازرسی آقای فدایی
4 دوم 171 مسوول حراست آقای نجفی
25 اول 185 مسوول روابط عمومی آقای الهی فر
13 دوم 143 رییس اداره فنی و اجرایی آقای رضایی
15 اول
 
138 مسئول واحد طراحی خانم صالحی
168 کارشناس واحد طراحی خانم رفیعی
136 کارشناس واحد طراحی خانم واقف
18 اول
 
152 مسؤول واحد آب آقای صفدری
155 مسوول مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی و کارشناس مسئول میرآب آقای ایزدی
183 کارشناس مسئول طراحی، ارزیابی سیستم ها و بهبود روش های آبیاری آقای زمانی
159 کارشناس مسوول بهره برداری تاسیسات آبیاری فضای سبز خانم شاپوری
153 کارشناس مسئول منابع آب، شبکه و خطوط انتقال آقای ارزانی
154 کارشناس مسئول اجرا و نظارت آقای غفاری
17 اول
 
148 مسؤول واحد باغبانی خانم حجتی
160 مسوول خاکشناسی خانم خسروی
130 مسئول واحد گیاهپزشکی و کلینیک گیاه پزشکی خانم مظاهری
36260033-031 کلینیک گیاهپزشکی خانم مظاهری
190 کارشناس فنی ایستگاه تحقیقاتی محمودآباد آقای برخوردار
- - 33521936-031 کارشناس مرکز تولید جروکان آقای بلندنظر
20 اول 151 مدیر پروژه توسعه کمربند سبز پرتو آقای محب
- - 32672059-031 مسوول مجموعه تفريحي آموزشي باغ گلها آقای وثوقی
16 اول 164 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع آقای زاهدی
169 کارشناس ارزیابی عملکرد آقای شریعتی
179 کارشناس GIS خانم رضایی
110 کارشناس آمار خانم سقاییان نژاد
7 دوم 117-162 رییس اداره مالی و اقتصادی آقای رمضانی
9 دوم 112 کارشناس حسابداری آقای شیرزادی
دوم 119 کارشناس حسابداری آقای کرمی
دوم 120 کارشناس حسابداری آقای فاتحی
دوم 181 کارشناس درآمد آقای پورسعید
  دوم 172 کارپرداز آقای حق شناس
14 اول 186 رییس اداره حفظ و توسعه فضای سبز آقای کرمی زاده
اول 139 مسوول اولویت بندی و حفظ و گسترش خانم زندی
اول 107 کارشناس حفظ و گسترش خانم شریفی
اول 167 سرپرست واحد توسعه و انهار خانم علیخانی
2 دوم 170-205 رییس اداره نظارت و هماهنگی امور مناطق آقای گودرزی
19 اول 149 مسئول امور قراردادها آقای خدامی
19 اول
 
189 کارشناس اداره نظارت خانم کردگاری
165 کارشناس امور قراردادها خانم گلستانه
22 اول
 
156 ناظر عالی فضای سبز آقای بیناس
182 ناظر عالی فضای سبز آقای رضایی
157 ناظر عالی فضای سبز آقای حجازی
اول 133 ناظر عالی فضای سبز آقای چیت ساز
135 ناظر عالی فضای سبز آقای خلجی
21 اول 163 رییس اداره تحقیقات، آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی ومسوول انفورماتیک آقای نیکخواه
145 مسئول واحد آموزش خانم قاسمی
191 مسوول واحد تحقیقات آقای فرهودی
6 دوم 109 کارشناس ترویج و مشارکت های مردمی وکارشناس انفورماتیک خانم ناظم زاده
12 دوم 122 رئیس اداره منابع انسانی آقای ترابیان
8 دوم 125 کارشناس کارگزینی خانم شاهزیدی
123 متصدی امور دبیرخانه خانم جاودان
124 متصدی امور دفتری و بایگانی خانم فانی ثانی
36270860-031 مسوول کتابخانه هلیا جمشیدی
126 نامه رسان آقای محمدی
-- همکف 107-105 تلفنخانه اطلاعات- نقلیه آقای حق شناس
5 - -   سالن جلسات