اهم اقدامات و برنامه ها به منظور کاهش مصرف آب  و افزایش بهره وری آب در بخش فضای سبز 

1-    تکمیل طرح های کلکتورها و مخازن.
سازمان  پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان در پی دوره های متوالی خشکی رودخانه زاینده رود اقدام به تهیه نقشه راه طرح جامع آب فضای سبز نموده است. این طرح به طور کلی تمامی مناطق را در بر گرفته و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز موجود و توسعه پایدار فضای سبز را سرلوحه کار خود قرار داده است.
پروژه¬ها در قالب این طرح شامل کلکتورها، مخازن و رینگ اصلی آب فضای سبز است که در سالهای گذشته نیز تعدادی از این طرح ها به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده اند.
تاکنون طبق نقشه راه طرح جامع آب فضای سبز بالغ بر 160.000 مترطول خطوط انتقال و کلکتور اجرا شده و در سال 98 اعتبار 350.000 میلیون ریال برای خطوط انتقال و کلکتور و همچنین 153.000 میلیون ریال برای تکمیل مخازن آب درنظر گرفته شده است. 

 
2-    توسعه روش هاي آبياري تحت فشار (قطره ای و بابلر): توسعه روش های آبیاری تحت فشار اعم از آبیاری قطره ای و آبیاری با استفاده از بابلر در راستای استفاده بهینه از منابع آب و کاهش مصرف انرژی بوده است.
با توجه به مشکلات فنی و بالاخص واقع شدن رفیوژهای فضای سبز در اماکن پرتردد شهری و با درنظر گرفتن اینکه سیستم های آبیاری قطره ای که متشکل از لوله های 16 میلیمتری و قطره چکان می باشد از پایداری نسبی کمی برخوردار می باشند؛ واحد آب سازمان پارکها و فضای سبز با ساخت پکیج حفاظت شده بابلر اقدام به اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از بابلر در پکیج های حفاظت شده نمود. 
 
3-    اقدامات اصلاحی شبکه های توزیع جهت کاهش هدرروی آب (ترمیم شبکه، شیر آلات و اتصالات و رفع هر گونه نشتی در شبکه).
همه ساله علاوه بر توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار ردیف های اعتباری قابل توجهی جهت لوله گذاری در رفیوژهای سطح شهر اختصاص و به اجرا در می آید. هدف از اقدام احداث شبکه توزیع در خیابانهای جدید الاحداث، کاهش فاصله والوهای برداشت، حذف مسیرهایی که با تانکر آبیاری می شوند و بطور خلاصه مدیریت مصرف آب در فضای سبز شهری است.
4-    اهم اقدامات استفاده از منابع آب پساب های تصفیه شده قابل استفاده در سطح مناطق:
1. ارائه طرح خط لوله انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر به تصفیه خانه تکمیلی به طول 4358 متر طول.
2. ارائه طرح و پیگیری اجرای خط لوله انتقال پساب از محل تصفیه خانه تکمیلی سپاهانشهر تا مخزن میدان قوچانی به طول 14046 متر طول (14 کیلومتر).
3. ارائه طرح خط انتقال پساب از مخزن قوچانی به ایستگاه پمپاژ فیزادان به طول 3743 متر طول.
4. ارائه طرح خط لوله انتقال آب از ایستگاه فیزادان به مخزن 5000 متر مکعبی جنگل شرق به طول 5764 متر طول.
5. ارائه طرح خط لوله انتقال آب از مخزن 5000 متر مکعبی شرق به مخزن ژئوممبران باغ رضوان به طول 7731 متر طول.
6. ارائه طرح مخزن بتنی سرپوشیده 1500 متر مکعبی در محل تصفیه خانه تکمیلی سپاهانشهر.
7. ارائه طرح مخزن  بتنی سرپوشیده 500 متر مکعبی ابتدای کمربندی هزاردره.
8. ارائه طرح مخزن پیش ساخته فلزی 100 متر مکعبی درحاشه کمربندی هزاردره.
9. ارائه طرح مخزن بتنی روباز 1000 متر مکعبی سالن اجلاس.
10. ارائه طرح مخزن پیش ساخته فلزی 300 متر مکعبی فیزادان.
11. ارائه طرح مخزن بتنی روباز 5000 متر مکعبی شهرک شهید کشوری.
12. ارائه طرح مخزن بتنی 2000 متر مکعبی موجود میدان شهید قوچانی.
13. ارائه طرح مخزن ژئوممبران 5000 متر مکعبی موجود جنگل شرق.
14. احداث ایستگاه پمپاژ  با توان انتقال آب 1200 متر مکعب در ساعت در محل فیزادان.
15. ارائه طرح ایستگاه پمپاژ به همراه حوضچه پمپاژ در محل تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر.
اقدامات انجام گرفته در خصوص بهره برداری و انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر :
1. ارائه طرح خط انتقال با لوله 400 GRP به طول 6900 متر تا اراضی بختیاردشت.
2. ارائه طرح منبع 1000 مترمکعبی ژئوممبران (ساخت منبع دوم با ظرفیت 1500 مترمکعب در مراحل پایانی اجرا می باشد).
3. ارائه طرح ایستگاه پمپاژ در مجاورت منبع ژئوممبران.
4. ارائه طرح خط انتقال از منبع ژئوممبران تا منبع میدان استقلال با لوله  GRP به اقطار 300 و 400 میلیمتر به طول 8400 متر.
5. ارائه طرح منبع پیش ساخته در پارک میدان استقلال به ظرفیت 1000 مترمکعب همراه با ایستگاه پمپاژ و سیستم فیلتراسیون.
6. برنامه ریزی در خصوص بهره برداری از 240 لیتر در ثانیه پساب خروجی تصفیه خانه آبشار و 140 لیتر در ثانیه از پساب خروجی تصفیه خانه حبیب آباد.
7. برنامه ریزی در خصوص احداث تصفیه خانه تکمیلی با ظرفیت 240 و 140 لیتر در ثانیه مطابق با استاندارد مورد نیاز جهت کاربرد پساب در فضای سبز شهری.
8 . ارائه طرح و پیگیری احداث خط انتقال پساب خروجی از تصفیه خانه حبیب آباد به محل تصفیه خانه تکمیلی پیش بینی شده در مجاورت مخازن 7500 مترمکعبی میدان المپیک.
9 . اجرای پروژه پایش پساب در مناطق تحت پوشش استفاده از پساب.

*** شرح مختصری از اقدامات انجام شده و درحال انجام جهت کاهش هدرروی و افزایش راندمان آبیاری :

 •  بررسی و اعلام نظر در خصوص افزايش فواصل زمانی آبياري به منظور جلوگیری از پر آبیاری و هدر روی آب.
 • اتصال سیستم تخلیه آبنما های  شهر به شبکه آب فضای سبز.
 • اقدامات اصلاحی شبکه های توزیع جهت کاهش هدرروی آب (ترمیم شبکه، شیر آلات و اتصالات و رفع هر گونه نشتی در شبکه).
 • انتقال زمان آبیاری از روز به شب و ساعات خنک شبانه روز همراه با نظارت مستمر ناظرین آب سازمان پارکها و فضای سبز و ناظرین مقیم مناطق.
 • احداث جویچه های آبیاری در رفیوژها به منظور کاهش تلفات آبیاری.
 • ارائه دستورالعمل تعمیر و تعویض جداول رفیوژها جهت جلوگیری از هدرروی آب.
 • بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ و تعویض ادوات فرسوده چاه ها .
 • نظارت بر اجرای دقیق برنامه آبیاری مناطق و پیمانکاران  نگهداری فضای سبز و شیفت بندی آبیاری حتی الامکان تا سه شیفت هفت ساعته در روز.
 • بهره برداری حداکثری از طرح های آبیاری تحت فشار موجود در مناطق شهری و کمربند سبز. 
 • اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی جهت پیمانکاران فضای سبز در زمینه مصارف آب.
 • ایجاد اتصالات جدید در شبکه های مناطق با مناطق  همجوار جهت مواقع فوق بحرانی.