با سلام
در لینک زیر می توانید اطلاعات مفیدی درخصوص گیاهان کسب نمائید. گیاه آگلونما در قسمت گیاهان آپارتمانی توضیح داده شده است.
http://park.isfahan.ir/garden_home

شماره همراه: 
09133687805