لیست محصولات موجود جهت فروش (بسته به نوع فصل)
نشاء چمن آفریقایی(گرمسیری) خواجه باشی بلوط اسکو
نشاء چمن ژاپنی (زوشیا) میخک باغی بلوط همیشه سبز
چمن رول آفریقایی(گرمسیری) مریم گلی دارویی زبان گنجشک
چمن رول فستوکا آراندیناسه آتریپلکس لیلکی
رعنا زیبا لیموس آبی توت آمریکایی
مارگریت زنبق آلمانی ارس
آرتیشو رز مخلوط بنه
نیفوفیا بابونه داغداغان
گازانیا رازیانه نسترن کوهی
مغربی صورتی آکیناسه سوفورا
مغربی زرد ماهور دغدغک
زنبق ایرانی ختمی دارویی گز شاهی
پوتنتیلا سنبله نقره ایی سرو شیراز
بومادران زرد زوفا سرو ناز
بومادران رنگی آویشن باغی ژونی پروس
داوودی تنباکو زینتی پرووسکیا (برازمبل)
کوکب بذری تاتوره کاج تهران
کوکب کوهی درمنه کاج سیاه
مریم گلی مرتعی ویتکس کاج مشهد
لیمونیوم(استاتیس) فراسیون آسا زیتون خوراکی
کرئوپسیس لیمونیوم مرتعی زیتون تلخ (ملیا)
کلماتیس اصفهانی   ارغوان ایرانی
پنی ستوم    
فیلا(به لیمو پوششی)    
مخلصه    
تانا ستوم    
مینا پاییزه    
ختمی بذری    
پنی ستوم گل کرم    
گل راعی (هایپریکوم)