کلینیک گیاهپزشکی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان(واقع در پارک ملت حد فاصل پل آذر تا پل فلزی ) در سال 1386 ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺸﺎوره ای تاسیس  ولی متاسفانه بنا به دلایلی بسته شد و  ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل 1396 باردیگربا مساعدت مدیر عامل محترم سازمان سرکار خانم دکتر مرتضایی نژاد  جهت رفاه شهروندان ،ارتقا سطح آگاهی آنان در خصوص  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و آشنایی با پرورش و نگهداری گلها و گیاهان زینتی راه اندازی  گردید این مرکز همه روزه از ساعت 11 صبح الی 14 پاسخگویی شهروندان محترم میباشد که شرح خدمات آن به شرح زیر می باشد:
1- تشخیص دقیق آفات و بیماریهای گیاهی با استفاده از روشهای آزمایشگاهی پیشرفته.
2- تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه موثر با علف های هرز ،آفات و بیمیاریها .
3- مشاوره و توصیه در زمینه کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی .
4- ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماریها در بهترین زمان و با کمترین هزینه.
5- برگزاری دوره های آموزش شهروندی با موضوع فضای سبز و ارائه بروشور و سی دیهای آموزشی به شهروندان.
6- تشخیص و تعیین کمبود های عناصر غذایی و مشاوره در زمینه تغذیه گیاهی.
همچنین در حال حاضر این سازمان در حال راه اندازی  کلینیک های فضای سبز در مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان  می باشد.که نمونه این کلیینیک ها  در پارک ایثارگران  جنب خانه هنرمندان جهت رفاه حال شهروندان همه روزه از 10 صبح تا 6 بعد ازظهر آماده خدمت رسانی به شهروندان محترم می باشد.