اصول سم شناسي و كاربرد آن در فضاي سبز شهر اصفهان 
سري نشريه هاي آموزشي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان(5)

تهيه و تدوين:
مهندس آزاده آزرم

مقدمه 

انگيزه اصلي از تهيه اين مجموعه شناساندن سموم مصرفي، كاربردها و نحوه بكارگيري آنها در فضاي سبز جهت استفاده كاربران بالاخص تكنسين ها مي باشد كه ضمن ارائه توضيحاتي كلي درخصوص آفت كش ها و انواع فرمولاسيون آنها، اطلاعات جامعي در مورد هر نوع، شامل تركيب شيميايي، اسامي شيميايي، عمومي وتجاري، انواع فرمولاسيون، چگونگي استفاده و نوع آفت هدف ارائه گرديده است. همچنين در پايان متن اطلاعاتي درخصوص سموم مصرفی براساس نام آفات، آفات مهم گیاهان شهر اصفهان همراه با تصاویر آنها در قالب ضمائمي آورده شده است كه اميداست مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گيرد. البته باوجود تلاش همه جانبه اي كه در جهت معرفي درست و دقيق سموم، به عمل آمده است، توصيه هاي ذكر شده در تمامي-تركيبات مبتني  بر نظر توليد كنندگان بوده و صرفاً جنبه اطلاع رساني دارد.